• E-mail:
  • Hétfőtől - Péntekig: 7:00 - 15:00
  • +36-29-265-045 +36-20-516-3064
Magyar English (UK) Deutch
Általános Szerződési Feltételek

AGROPLAST Műanyagipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Hatályos: 2021. március 21.

Tartalom

1. Érvényesség
2. Agroplast adatai
2.1. Cégadatok
2.2. Kapcsolat
2.3. Nyitvatartási idő
2.4. Pénzforgalmi információk
3. Rendelés menete
3.1. Megrendelés
3.2. Ár, árváltozás
3.3. Fizetési feltételek
3.4. Tulajdonjog fenntartása
4. Szállítás
5. Jótállás
6. Adatkezelés
7. Záró rendelkezések
7.1. ÁSZF egyoldalú módosítása
7.2. Egyéb rendelkezések

1. Érvényesség
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) határozza meg az AGROPLAST Műanyagipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: „Agroplast”) és megrendelői (továbbiakban: „Vevő”) között létrejövő adásvételi szerződés tartalmát, a szerződő felek (Agroplast és Vevő együttesen, továbbiakban: „Felek”) jogait és kötelezettségeit, a szerződés létrejöttének feltételeit, az ajánlatokat, visszaigazolásokat, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Érvényesek az Agroplast által gyártott és forgalmazott valamennyi árucikkre valamint a szolgáltatásaira.

Az ÁSZF-től történő bármely eltérés csak írásos megállapodással lehetséges. A Vevő a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyeket a megrendeléssel elfogad, és a Felek között létrejövő szerződés részét képezik.

2. Agroplast adatai

2.1. Cégadatok

Cégnév: AGROPLAST Műanyagipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Rövidített cégnév: AGROPLAST Kft.
Székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-065036
Adószám: 10706185-2-13
Közösségi adószám: HU10706185
Statisztikai számjel: 10706185-2229-113-13

2.2. Kapcsolat

Telephely: 2360 Gyál, Kőrösi út 190. (továbbiakban: „Agroplast telephely”)
Honlap: agroplast.hu (továbbiakban: „Agroplast weboldal”)
E-mail: (ügyfélszolgálat)
Telefon: (ügyfélszolgálat)
(ügyfélszolgálat)
Postacím: HU-2360 Gyál, Pf.: 63.
További elérhetőségek az Agroplast weboldalán, a „Kapcsolatok” alatt találhatóak.

2.3. Nyitvatartási idő

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 8:00 - 14:00
Árukiadás: munkanapokon 7:00 - 14:00
Ünnep- és munkaszüneti napokon nem, évközi leállás alatt nem, vagy részlegesen elérhető. Az évközi leállás időszakáról, valamint egyéb nyitva tartást érintő változásokról az Agroplast weboldalán található tájékoztató.

2.4. Pénzforgalmi információk

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.
Bankszámlaszám: 64400044-30065026-11100001
Bankszámla tulajdonos: Agroplast Kft.

3. Rendelés menete

3.1. Megrendelés
A Vevő személyes, telefonos, vagy e-mailes ajánlatkérésére az Agroplast tájékoztatja a Vevőt az általa megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások áráról, azok az Agroplast részéről történő vállalási határidejéről. Amennyiben a Vevő számára megfelelő az ajánlat, személyesen vagy e-mailben van lehetősége elfogadni és megrendelni a termékeket, szolgáltatásokat. A megrendeléssel a Vevő elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. Amennyiben a Vevő és az Agroplast is elfogadja az ajánlat részleteit, a Felek között létrejön a szerződés.
A megrendelés után az Agroplast a kapcsolattartásra kijelölt módon visszaigazolja a beérkezett megrendelést a Vevő felé, amely tartalmazza a megrendelt termékek és szolgáltatások mennyiségét, árát, az esetleges kedvezményeket, a vállalási határidőt, fizetési feltételeket, esetlegesen felmerült plusz költségeket és a szállítás módját.

3.2. Ár, árváltozás
Áraink (ha nincs más meghatározva) forintban (HUF) értendők, szállítási és csomagolási költséget nem tartalmaznak. A termékekhez felhasznált anyagok árváltozása vagy egyéb hatósági intézkedések esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Amennyiben az Agroplast minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, akkor az Agroplast nem köteles a terméket vagy szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vevőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítését, amelynek ismeretében a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától.

3.3. Fizetési feltételek
Az Agroplast fenntartja a jogot, hogy megrendeléskor, termékei gyártásának megkezdése előtt díjbekérőn a megrendelés végösszegének 30-100%-át előlegként kérje a Vevőtől. A beérkezett összegről Előlegszámlát állít ki, melynek összege a végszámlán feltüntetésre és levonásra kerül a rendelés végösszegéből.
A rendelés végösszegének kiegyenlítését a Vevő köteles a számlán feltüntetett fizetési határidőig (amely külön megegyezés hiányában, a számla kiállításától számított 8 nap) a 2.4. pontban meghatározott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy az átvétel napján az Agroplast telephelyén készpénzben teljesíteni. Átutalás esetén a fizetést a kötelezett bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. Amennyiben a jelen szerződés a megrendelő hibájából nem valósul meg, úgy a fizetett előleg foglalónak minősül. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Polgári Törvénykönyvben megállapított mértékű késedelmi kamatot számítunk fel.

3.4. Tulajdonjog fenntartása
A termék az Agroplast tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár-fizetés teljes egészében meg nem történik.

4. Szállítás
A megrendelt és legyártott termékek szállítása a Vevő feladata és kötelessége.
A legyártott termékek készre jelentése a Vevő felé írásban vagy telefonon történik. A Vevő köteles a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül azt elszállítani, ellenkező esetben az Agroplast az elkészült terméket tárolási díj felszámolása mellett saját telephelyén tárolja, melynek napidíja a termék értékének 0,1%-a.

A megrendelt termékek mennyiségi és minőségi átvételére az Agroplast telephelyén van lehetőség, a 2.3. pontban meghatározott nyitvatartási időben.

5. Jótállás
A termékekre a hatályos jogszabályok által előírt, de legalább 1 év, míg a rejtett hibákra 3 év jótállás vonatkozik, ide nem értve az Agroplast érdekkörén kívül felmerült hibákat például:
• helytelen szállítás, tárolás
• szakszerűtlen telepítés, üzembe helyezés
• rendeltetésellenes használat
• rongálás
• elemi kár, természeti csapás

6. Adatkezelés
Az Agroplast kezeli a vele szerződést kötő természetes személyek adatait. Gondoskodik az adatok biztonságáról, azt a Vevő engedélye nélkül harmadik félnek nem adja ki, biztosítja az érintettnek adataihoz való hozzáférését, valamint az érintett jogosult az adatok indoklás nélküli töröltetésére. Az adatok kezelésének részletes szabályozását az Agroplast GDPR szabályozása írja le.

7. Záró rendelkezések

7.1. ÁSZF egyoldalú módosítása
Az Agroplast jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

7.2. Egyéb rendelkezések
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében.
Az oldal további használatával vagy az "Elfogadom" gombra kattintva Ön elfogadja a sütik használatát. További információ