Elérhetőségeink
 
2360 Gyál, Kõrösi út 190.
Telefon: +36-1-898-1576
+36-20-516-3064
E-mail :

 

 

Nyelvválasztó

 

SFbBox by casino froutakia

Térkép

 

 

 


JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK


MU-720-2-3

Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási

És üzemeltetési utasítás

- Kölyök csúszdához
- Vanda csúszdához
- Junior csúszdához
- Peti elemes csúszdához


Telephely: 2360 Gyál Kőrösi út 190.

Telefon: 29/540-596; (29)541-031
Telefax: 29/340-529; (29)541-030


e-mail: 
Website: www.agroplast.hu


Általános előírás, hogy a nem biztonságos eszközökhöz való hozzáférést meg kell akadályozni.
Például: - az eszköz még nincs biztonsággal összeszerelve;
  - nincs kész az ütéscsillapítótalajfelület
  - karbantartással már nem tartható fenn a biztonságos mûködés.

A csúszda karbantartásáért és felügyeletéért felelős tulajdonosnak, üzemeltetőnek ellenőrzési, vagy vizsgálati és karbantartási naplót kell vezetni.

Ütéscsillapító talajról kell gondoskodni, pl: homok, 50 cm vastagságban a védőtávolságon belül.

Példák a rendszerint alkalmazott ütéscsillapító talajanyagokra és a megfelelő kritikus esésmagasságokra:

Talajanyag Méret
mm
Legkisebb
rétegvastagság
Legnagyobb
esésmagasság
mm
Gyep/felső talaj     ≤ 1000
Fakéregzúzalék szemcsenagyság
20-80
300 ≤ 3000
Faapríték szemcsenagyság
5-30
Homok szemcsenagyság
0,2-2
Kavics szemcsenagyság
2-8
Egyéb talajanyagok ahogy a HIC szerint vizsgálták kritikus esésmagasság, ahogy vizsgálták


1. Szerelés:

Több mûanyag elembõl álló csúszdák esetében az elemeket egymáshoz galvanizált felületû kötõelemekkel kell rögzíteni oly módon, hogy összecsavarozás után közöttük ne keletkezzen hézag és a csúszást akadályozó szintkülönbség.

A létrát és a csúszdát a rajzdokumentáción megadott módon kell egymáshoz rögzíteni. Figyelni kell a rögzítések megfelelõ meghúzására.

Az összeszerelt egység a talajhoz betonba alapozott csavarokkal van rögzítve. Gondoskodni kell a megfelelõ ütéscsillapító talajanyagról.

2. Ellenõrzés és karbantartás:

Az összeszerelt komplett csúszdák ellenõrzését a következõk szerint kell végezni:

 1. Rendszeres ellenõrzés szemrevételezéssel

  Olyan, szemmel látható veszélyforrások felismerésére szolgál, amely vandalizmus, használat, vagy idõjárás következménye (pl: törések). Szemrevételezés tárgyát képezi a csúszda tisztasága, a talajfelület állapota, éles élek keletkezése, túlzott kopás és az építmény szilárdsága. Erõsen igénybevett, vagy vandalizmus által veszélyeztetett helyeken ezt a fajta ellenõrzést naponta el kell végezni.
 2. Operatív ellenõrzés

  1-3 havonta kell elvégezni, részletesen kiterjesztve a csúszda stabilitásának és kopásának ellenõrzésére.
 3. Éves átfogó ellenõrzés

  Maximum 12 havi idõszakonkénti ellenõrzések során meg kell állapítani a csúszda (alapok és felületek) általános üzembiztos állapotát. Pl: az idõjárás hatását, rozsdásodást, vagy korróziót, továbbá a berendezés biztonságának az elvégzett javítások, vagy kiegészítésként ill. pótlásként beépített szerkezeti részek miatti bármilyen változását.
  Ha szükséges, el kell végezni bizonyos szerkezeti részek kiásását, feltárását. Ezt az ellenõrzést szakértõ személynek, vagy személyeknek kell elvégezni.

3. Ellenõrzési terv

 1. Az üzemeltetõnek (tulajdonosnak) megfelelõ ellenõrzési tervet kell biztosítani és gondoskodni kell arról, hogy az be legyen tartva.
  Az ellenõrzési tervnek tartalmaznia kell azon alkatrészek jegyzékét, amelyeket a különbözõ ellenõrzések során meg kell vizsgálni.
 2. Ha az ellenõrzések során biztonságot befolyásoló hiányosság kerül megállapításra, akkor azt azonnal meg kell szüntetni. Ha ez nem lehetséges, akkor a csúszda használatát meg kell akadályozni (Pl: leállítással, vagy leszereléssel).
  Ha a berendezésnek csak egy részét szerelik le, akkor a maradó részeket le kell takarni és a hozzáférést meg kell akadályozni.

4. Üzemeltetés:

 1. Az üzemeltetõnek (tulajdonosnak) megfelelõ rendszert kell kialakítani a csúszda biztonsági felügyeletére.
 2. A csúszda üzemeltetõjének (tulajdonosának) legalább évente egyszer felül kell vizsgálni az alkalmazott biztonsági intézkedések hatékonyságát és a személyes tapasztalatok alapján megfelelõen módosítani kell azokat.

  Az ellenõrzéssel, javítással, karbantartással megbízott személynek megfelelõ képzettséggel kell rendelkeznie. Azokat a feladatokat, melyekrõl feltételezhetõ hogy a szerkezet biztonságára befolyással vannak, csak képzett szakemberek végezhetik el (pl: hegesztések).

  A nem biztonságos eszközökhöz való hozzáférést a javításig és a használatba vételig meg kell akadályozni.


  Az esetlegesen bekövetkezett balesetekre vonatkozó információkat nyomtatványon kell rögzíteni, amely a következõ adatokat tartalmazza:

  - a baleset idõpontját;
  - a sérült korát, nemét, ruházatát - beleértve a lábbelit is -;
  - a balesetet okozó eszközt;
  - azoknak a gyermekeknek a számát akik ott tartózkodtak;
  - a baleset leírását;
  - a sérüléseket, beleértve az említett testrészt is;
  - a hozott intézkedéseket;
  - a tanúk nyilatkozatait;
  - minden, az eszközön végrehajtott változtatást;

A csúszda rendszeres karbantartási tervében megelõzõ intézkedéseket kell elõírni, melyek a biztonságot és a játszhatóság színvonalát fenntartják.

Pl: - a rögzítések meghúzása
  - a felületek kezelése, utánfestése
  - ütéscsillapító burkolatok karbantartása
  - tisztaság
  - szabad terek karbantartása

A csúszda mûködés közbeni javítását lehetõség szerint kerülni kell. A csúszdák szerkezeti részein tervezett változtatások - amelyek az eszköz alapvetõ biztonságát befolyásolják - csak a gyártóval folytatott megbeszélés után végezhetõk el.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt.